6 - عدد 6174
ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢۱   کلمات کلیدی: عدد 6174 ،اعداد جالب

شگفتانه هایی در حساب

عدد 6174

عدد 6174 را در نظر بگیریذ و ارقام آن را چنان جابه جا کنید که بزرگترین عدد

 ممکن از آنها ساخته شود، یعنی آنها را به ترتیب نزولی قرار دهید. همچنین ارقام این

عدد را طوری جابه جا کنید که کوچکترین عدد ممکن از آنها تشکیل شود و عدد اخیر

 را از عدد اول کم کنید خواهیم داشت: 6174 = 1467 - 7641 که همان عدد اول

 است.حال همین روش را برای عددی مثل 4959 اجرا می کنیم داریم :

 5355 = 4599 - 9954

 و همین طور برای 5355 داریم :

 1998 = 3555 - 5553

 و همین طور برای 1998 داریم :

 8082 = 1899 - 9981

 8532 = 0288 - 8820

 6174 = 2358 - 8532

 واقعیت این است که با هر عدد چهار رقمی این کار را شروع کنیم به شرط اینکه

 ارقام همگی یکسان نباشند، این روش عدد 6174 را در حداکثر 7 مرحله بدست

 خواهد داد.


 
 
 
 


داستان کوتاه

داستان کوتاه

  • انجمن