72- شعر شب یلدا سال 92
ساعت ۱:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۳٠   کلمات کلیدی: یلدا

شب یلـــــــــدا ز راه آمـــــــد دوبـــــــــاره               بگیـــــر ای دوســت! از غمها کناره

شب شـــادی و شـــور و مهــربانی ست              زمـــــان همــدلی و همزبـانی ست

در آن دیــــــدارهــا تا تــــــــازه گـــــــــردد              محبت نیـــز بی انـــــــدازه گــــــردد

به هر جا محفلی گـرم و صمیمـــی ست               که مهمانی در آن رسمی قدیمی ست

بـــه دور هـــــم تـــــمام اهل فامیــــــــــل               شـــــده بر پـــا بســــاط میــوه - آجیــل

ز خـــــوردن خـــــــوردنِ این شـــام چلّــه                شود مــهمان حسابـــــی چاق و چلّه!!

همــــــــــه بــا انتـــظاری عاشقــــــــــانه                نظــــر دارنـــــــــد سوی هنـــــــــدوانــه!

نشستـــــه با تفـــــــــــاخر توی سینــی                کنـــارش چاقویــــــــــی را هم بینـــــی

چــو گـــــــردد قاچ قاچ آن هنــــــــــدوانــه                شـــــــود آب از لـــــب و لــــوچه روانـــه!

بســــــــاط خنــــده و شـــــــادی فراهــم                 اس ام اس می رســد پشـــت ســـر هم

جـــــــوانان آن طرف تـــر جـــوک بگوینـــــد                دل از گــــرد و غبـــار غـــم بشــــوینـــــد

کســـی را گــــر صدایی نیـــم دانگ است               در این محفـــل پی تولیــــد بانــــگ اســـت!!

زنـــــد بــا " ای دل ای دل " زیــــــــــر آواز                ز بعــــد آن " ها ها ها " یی کنــد ســـــاز!

ببنـــــــدد چشــــم و جنبانـــد ســـرش را                 بخـــوانـــــــد شعـــــرهـــای از بــــــرش را !

چنیـن با شـــور و نغمه- شعــر و داستان                 خرامـــــــان می رســــــد از ره زمستــــان

شمــــــردم من ز چلّــــــه تا به نــــــــوروز                  نمانـــده هیــــچ؛ جــــز هشتـــاد و نــــه روز !

کنـــــون معکــــوس بشـــماریــــد یــــاران                  کـــــه در راه اســــت فصـــل نوبهــــاران... .


 
 
 
 


داستان کوتاه

داستان کوتاه

  • انجمن