58- اعداد اول و اعداد مرکب
ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢۳   کلمات کلیدی: اعداد اول ،اعداد مرکب

عدد اول چیست؟

هر عدد طبیعی بزرگتر از یک که فقط بر خودش و یک بخش پذیر باشد.

اعداد اول کوچکتر از ۱۰۰ عبارت است از:

۲٫۳،5٫۷٫۱۱٫۱۳٫۱۷٫۱۹٫۲۳٫۲۹٫۳۱٫۳۷٫۴۱٫۴۳٫۴۷

٫۵۳٫۵۹٫۶۱٫۶۷٫۷۱٫۷۳٫۷۹٫۸۳٫۸۹٫۹۷

عدد مرکب چیست؟

هر عدد طبیعی بزرگتر از یک بیش از دومقسوم علیه داشته باشد مرکب می گویند.

نکته:به عدد مرکب عدد تجزیه پذیر نیز می گویند.

نکته:عدد یک نه اوم است نه مرکب زیرا عددی در درون ان وجود ندارد.

نکته:از تعریف عدد مرکب متوجه می شویم که اعداد منفی هیچ وقت مرکب نمی شوند.


 
 
 
 


داستان کوتاه

داستان کوتاه

  • انجمن