13- اتحادهای مهم در ریاضیات
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٧   کلمات کلیدی: اتحاد در ریاضیات

اتحادهای مهم

a+b)2=a2+b2+2ab)
a-b)2=a2+b2-2ab)
a2+b2=(a+b)2-2ab=(a-b)2+2ab
a-b)(a+b)=a2-b2)
x+b)(x+b)=x2+(a+b)x+ab)
(a3+b3=(a-b)(a2-ab+b2
(a3-b3=(a-b)(a2+ab+b2
a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3)
a-b)3=a3-3a2b+3ab2-b3

 
 
 
 


داستان کوتاه

داستان کوتاه

  • انجمن