37- ساعت شنی
ساعت ٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۸   کلمات کلیدی: معما و سرگرمی

دوتا ساعت شنی داریم یکی ۳ دقیقه را محاسبه میکند و یکی ۷ دقیقه را ما میخواهیم ۸  دقیقه را حساب کنیم.  

توجه کنید ما مستقیم زمان ۸ دقیقه را میخواهیم نه اینکه بشینین ۱ ساعت جمع و کم
کنید تا ۸ دقیقه بشه .یعنی از وقتی که هر کدام از این ساعت شنی ها را فعال کردین
زمان ۸ دقیقه شما شروع میشود و باید ۸ محاسبه کنید.


 
 
 
 


داستان کوتاه

داستان کوتاه

  • انجمن