38- چند نفر وارد باغ شده اند؟
ساعت ٢:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۸   کلمات کلیدی: معما و سرگرمی

عده ای به ترتیب وارد باغی شدند و به شماره ورود خود سیب چیدند ... اولی ، یکی
... دومی ، دوتا ... سومی ، سه تا ... و ... سپس سیب ها را روی هم ریخته و بطور  مساوی بین خود تقسیم کردند ... به هرکدام 9 سیب رسید.


 
 
 
 


داستان کوتاه

داستان کوتاه

  • انجمن