3- معما و سرگرمی ریاضی (یک دلار باقیمانده کجاست؟)
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٧   کلمات کلیدی: معما و سرگرمی ،ریاضیات ،یک دلار باقیمانده کجاست؟

این حکایت در سالیان دور اتفاق افتاده است! اما شما می توانید با مطرح کردن آن٬ برای دقایقی دوستان و اطرافیانتان را سرگرم کنید!
یک شب٬ سه نفر مسافر خسته به یک هتل وارد شدند و تقاضای سه اتاق یک نفره کردند. متصدی پذیرش حضور نداشت و یکی از کارکنان خدمات هتل٬ بابت هر اتاق ۱۰ دلار از آنها گرفت (یعنی جمعاْ ۳۰ دلار ) و آنها را به سمت اتاق هایشان راهنمایی کرد٬ اما متوجه شد که سه اتاق خالی وجود ندارد٬ بنابراین به آنها پیشنهاد کرد که یک اتاق سه تخته را به صورت مشترک استفاده کنند و آنها هم پذیرفتند. وقتی متصدی پذیرش برگشت و از موضوع باخبر شد٬ در قیمت کرایه تجدید نظر کرد و ۵ دلار را به صورت اسکناس های یک دلاری برای آنها پس فرستاد. کارگر خدماتی که پول را برای آنها می برد٬ برای این که پول را به صورت مساوی تقسیم کند و خودش هم بی بهره نماند٬ ۲ دلار برای خودش برداشت و به هر کدام از آنها یک دلار برگرداند. بنابراین هر کدام ۹ دلار پرداختند که می شود ۲۷=۳×۹ . ۲ دلار هم که کارگر هتل برای خودش برداشت که با ۲۷ دلار قبلی می شود ۲۹ دلار٬ پس یک دلار باقیمانده کجاست؟


 
 
 
 


داستان کوتاه

داستان کوتاه

  • انجمن