48- دانش ریاضی در چه زمانی و توسط چه کسانی متولد شد؟
ساعت ٢:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۳   کلمات کلیدی: دانش ریاضی
تاریخ را معمولا غربیها نوشته اند، و تا آنجا که توانسته اند آن را به نفع خود مصادره کرده اند. بنابراین نمی توان انتظار داشت نوادگان اروپائیان  که سیاهان آفریقا را در حد یک حیوان پائین آورده و آنها را به بردگی کشانده اند، آنهارا انسانهائی با سوابق کهن تاریخی و علمی معرفی نمایند. البته این کلام مصداقکلی ندارد، و فقط اشاره به جریان حاکم در تاریخنگاری غربیها دارد


اگر بهتاریخ آفریقا نگاه کنیم،

  • قدیمیترین شئ ریاضی از35000 سال پیش از میلاد درسوازیلندکشفشده.
  • قدیمیترین مثال حساب از6000 سال پیش از میلاد درزئیرکشف شده.
  • هرم عظیم گیزاکه یک شاهکار مهندسی است، حوالی سال2650  پیش ازمیلاد درمصرساخته شده.
  • پاپیروس مصری4000 ساله معروف به مسکو، حاوی مطالبی ازهندسهاست

لازم به اشاره است که،یونانیان نیز مبانی ریاضی را ازبابلیان به ارث برده‌اند.
 
ریاضیات مدوندر حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح،توسط بابلیان بوجود آمد . در آن زمان بابلیان نتایج جبر مقدماتی را یکجا جمع کردند.

اماریاضیات به مفهوم واقعی و امروزی آن ،در سرزمین یونان و درقرنهای 4 و 5 قبل از میلادایجاد شد.

به تدریج توسعه یافت، اوج رشد آندر قرن 17 با بوجود آمدن هندسه تحلیلی و حساب دیفرانسیل و انتگرال بود. اما در قرن 19 تجدید نظر کلی و پیشرفتهای فراوان در این علم بوجود آمد

 
 
 
 


داستان کوتاه

داستان کوتاه

  • انجمن