49- معمای حلقه های برج هانوی (Hanoi Tower)
ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۳   کلمات کلیدی: حلقه های برج هانوی (hanoi tower) ،معما و سرگرمی
برج هانوی

شرایط  انتقال حلقه ها از ستون 1 به ستون 3:

  • در هر حرکت تنها مجاز هستید که یک حلقه را جا به جا کنید
  • نمی توانید حلقه بزرگتر را روی حلقه کوچکتر قرار دهید
  • شما می بایست در کمترین زمان  با حداقل حرکت ممکن حلقه ها را انتقال دهید.

روی ادامه مطلب کلیک کنید


بنا بر افسانه ای، در محوطه معبدی در آسیای دور سه میله الماسی قرار داشت که یکی از آنها حاوی تعدادی قرص طلایی بود. کاهنان معبد در تلاش بودند تا قرص‌های طلائی را از آن میله به یکی دیگر از میله‌ها تحت شرایطی انتقال دهند، و باور داشتند که با تمام شدن انتقال قرص‌ها عمر جهان نیز به پایان خواهد رسید! میله اولیه ۶۴ قرص داشت، که بر روی هم به طور نزولی بر اساس اندازه‌شان چیده شده‌بودند.
از رابطه 2 n - 1 تعداد حداقل حرکت ممکن برای انتقال n حلقه بدست می آید. با توجه به رابطه فوق و تعداد حلقه های معبد کاهنان، رقمی به دست می آید که شاید بی دلیل نبود کاهنان باور داشتند با انتقال همه حلقه ها عمر جهان نیز به پایان خواهد رسید. این رقم به اندازه های بزرگ است که اگر فرض کنیم کاهنان آن معبد و همه نسل های بعدی آنها بی وقفه هر  ثانیه 1 حلقه را انتقال دهند، با انجام تعداد حداقل 18446744073709551616   حرکت و پس از 585،000،000،000 (585 میلیارد)  سال  تمامی حلقه ها را می توانسنتد به ستون سوم انتقال دهند!

شرایط  انتقال حلقه ها از ستون 1 به ستون 3:

  • در هر حرکت تنها مجاز هستید که یک حلقه را جا به جا کنید
  • نمی توانید حلقه بزرگتر را روی حلقه کوچکتر قرار دهید
  • شما می بایست در کمترین زمان  با حداقل حرکت ممکن حلقه ها را انتقال دهید.

 
 
 
 


داستان کوتاه

داستان کوتاه

  • انجمن