7- شعر طنز ریاضی
ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٢   کلمات کلیدی: شعر طنز ریاضی
ریاضی درس خشک و درس سردی است                    ریاضی بهر ما همچون نبردی است

نبردی کاندر آن تیغت مداد است                              حریف و دشمنت مشق زیاد است

نبردی کاندر آن خونت نریزند                                    ولی صفرت به رنگ خون نویسند

به میدان نبردش چون نهی پا                                 نگاهت را بگردانی به هرجا

به هر سو بهر قتلت ایستاده                                چهل فرمول تابع های ساده

به مشرق خیل خطهای عمودی                           به مغرب شصت و دو سور وجودی

براکت این طرف با قدر مطلق                                 در آن سو حد و انتگرال و مشتق

دو صد لعنت بر ا ین اقوام سینوس                           به تانژانت و کتانژانت و کسینوس

که فرمولهای آن بی حد و بی حصر                       بود در صورت و در مخرج کسر

خلاصه می کنکم دیگر کلامم                              قبولش می کنی یا نه ندانم

به میدان پا منه کارت خراب است                         دراینجا نمره بیست چون سراب است

 
 
 
 


داستان کوتاه

داستان کوتاه

  • انجمن