123- اینترنت چگونه شکل گرفت؟

در سال ۱۹۹۳ مارک آندرسن و همکارانش دردانشگاه ایلینویز موزائیک را ایجاد کردند که نخستین مرورگر وب برای ترکیب کردنتصاویر گرافیکیو متن در یک صفحه واحد بود و با این نرم‌افزار که استفاده از آنراحت بود وب به سوی جهان باز شد. سال ۱۹۹۴ نیز آندرسن و سایرین در گروه موزائیکشرکتی را برای طراحی نخستین مرورگر تجاری که نت اسکیپ نام گرفت تشکیل داده و توجهمایکروسافت و سایر طراحان را برای بهره‌برداری از توان تجاری وب برانگیختند. دووکیل آمریکایی نیز هرزنامه را که تبلیغ خدمات حقوقی آن‌ها بود به جهان معرفی کردند. اما سال ۱۹۹۵ آمازون درهای مجازی خود را گشود و تصویب قانونی در آمریکا کههرزه‌نگاری آنلاین را محدود می‌کرد. ۱۹۹۸سالی بود که گوگل از پروژه‌ای که درخوابگاه استنفورد آغاز شده بود، تشکیل شد. دولت آمریکا نظارت سیاست‌های نام دامنهرا به سازمان تخصیص نام‌ها و ارقام اینترنتی -آیکان- واگذار کرد. وزارت دادگستری و۲۰ایالت آمریکا از مایکروسافت شکایت و این شرکت را متهم به سوءاستفاده از موقعیتبرتر در بازار برای محدود کردن رقابت نت اسکیپ و مرورگرهای دیگر کردند. در سال۱۹۹۹نپستر اشتراک‌گذاری فایل را معروف کرد و جمعیت اینترنتی جهان از مرز ۲۵۰میلیون نفر گذشت. سال ۲۰۰۰ هم سالی بود که رونق اقتصادی dot-com دهه ۹۰ با تنزلشرکت‌های فن‌آوری دچار فروپاشی شد و Amazon.com ، eBay و سایت‌های دیگر در یکی ازنخستین استفاده گسترده از حمله داس که با روان کردن ترافیک غیرواقعی مشاهده سایت راغیرممکن می‌کند، از کار افتادند. سال ۲۰۰۲ جمعیت اینترنتی جهان از مرز ۵۰۰میلیون نفر گذشت و در ۲۰۰۴ مارک زوکربرگ فیس بوک را در دانشگاه هاروارد پایه‌گذاریکرد و ۲۰۰۵ سایت اشتراک گذاری ویدیوی یوتیوب راه‌اندازی شد تا جمعیت اینترنتی جهاندر سال ۲۰۰۶ از مرز یک میلیارد نفر عبور کند. ۲۰۰۷هم سالی بود که اپل آیفون رامعرفی کرد که دسترسی بی‌سیم به اینترنت را به میلیون‌ها نفر معرفی کرد و در سال۲۰۰۸جمعیت اینترنتی جهان از مرز ۱.۵ میلیارد نفر و جمعیت اینترنتی چین از مرز ۲۵۰میلیون نفر گذشت و آمریکا را به عنوان دارنده بیشترین کاربران اینترنت پشت سرگذاشت. همچنین طراح نت اسکیپ به عمر این مرورگر خاتمه داد با این حال فایرفاکس که از اینمرورگر ریشه گرفته همچنان قدرتمند است. شرکت‌های هواپیمایی بزرگ به‌کارگیری خدماتاینترنت در هنگام پرواز را شدت بخشیدند. سرانجام سیاتل پست اینتلیجنسر در سال۲۰۰۹نخستین روزنامه بزرگ تمام اینترنتی شد و گوگل طراحی سیستم عامل رایانه‌ییرایگان مبتنی بر اینترنت را اعلام کرد و دنیای فن‌آوری همچنان در این عرصه هرروزشاهد خلق ابداعات و اتفاقات جدیدتر است

/ 0 نظر / 14 بازدید