99- جملات شخصیت های مشهور در وصف مادر

جملات شخصیت های مشهور در وصف مادر

 

من تمام زندگی خود را مدیون دو زن هستم، مادرم و همسرم.

محمود حسابی

«آینده کودکان بسته به تربیت پدر و مادر است.»

ویکتور هوگو

«استوارتر از همه پیوندها، پیوندی است که در میان مادر و فرزند برقرار است.»

سعید نفیسی

«اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمی‌شود و اگر کتاب نباشد، روح انسان پرورش نمی‌یابد.»

پلوتارخ

«ای پدر و مادر، ای گم‌شدگان عزیز، من همه‌چیز خود را به شما مدیون هستم.»

لویی پاستور

«ای مادر، تو مانند ستاره مقدس در آسمان ابدیت، ثابت و درخشان خواهی ماند.»

کارل ایمرمان

«این یک قاعده کلی است که همهٔ مردان برجسته، عوامل برتری خود را از مادرانشان به ارث می‌برند.»

ژول میشله

«با پدر و مادر خود چنان رفتار کن که از فرزندان خود توقع داری.»

سقراط

«بچه‌ها تا کوچکند به ‌پدر و مادرشان مهر می‌ورزند، وقتی بزرگ شدند آن‌ها را به‌ محاکمه می‌کشند و گاهی نیز مورد عفو قرار می‌دهند.»

اسکار وایلد

«تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته‌اند.»

رالف والدو امرسن

«تمام دخترها مثل مادرشان می‌شوند، چه فاجعه بزرگی برای دختر‌ها؛ هیچ مردی مثل مادرش نمی‌شود، چه فاجعه بزرگی برای پسرها.»

اسکار وایلد

«تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند .»

ارد بزرگ

«در هرجا نیک و بد اعمال کودک مربوط به مادر است.»

ناپلئون بوناپارت

«زادگاه مرد، مادر دوم اوست.»

قابوس‌نامه

«سرنوشت آینده یک کودک همیشه کار مادر است.»

ناپلئون بوناپارت

«صالح‌ترین فرزندان آن‌هایی هستند که با اعمال خود باعث افتخار پدر و مادر خود شوند.»

ویکتور هوگو

«کنار امیر دراز می‌کشم. حالا نه برایش زنم، نه مادر، نه خواهر. هیچ ربطی به هم نداریم.»

فریبا وفی

«کمال زن در مادری است، زنی که مادر نیست، موجود ناقصی است.»

انوره دو بالزاک

«مادر آهن‌ربای قلب و ستاره قطبی چشم کودک است.»

جورج هربرت

«مادر، سازنده جهان و تابلوی آفریدگار است.»

 

 • بتهوفن

 

«مادر شاهکار طبیعت است.»

 

 • یوهان ولفگانگ گوته

 

«مادرشدن مرحلهٔ کمال زن است.»

 

 • الکساندر دوما

 

«مادر و پدر ، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند . »

 

 • ارد بزرگ

 

«مادر یگانه موجودی است که حقیقت عشق پاک را می‌شناسد.»

 

 • انوره دو بالزاک

 

«مردان همانند که مادرانشان ساخته‌اند، آیا می‌شود از یک کارگاه کرباس‌بافی خواست که شال کشمیر ببافد؟»

 

 • رالف والدو امرسن

 

«من از عشق بدم می‌آید برای این‌که یک‌بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم.»

 

 • مارک تواین

 

«می گویند: احتیاج مادر اختراع است! اما مادربزرگ بدبختی هم هست.»

 

 • ژان پل

 

«میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد ، مگر دیدار پدر و مادر . »

 

 • ارد بزرگ

 

«میهن پرستی ، همچون عشق فرزند است به مادر . »

 

 • ارد بزرگ

 

«هروقت مادر فاسد شد، نسل نیز فاسد میگردد.»

 

 • ساموئل اسمایلز

 

«همسران باید یکدیگر را ستایش کنند و فرزندان هم پدر ، مادر و آموزگاران و... ستایشگری برای همه هست . »

 

 • ارد بزرگ

 

«هیچ‌چیز به قدر دیدن یک مادر با بچه‌اش روح‌پرور نیست و هیچ‌چیز حس حرمت و تقدیس ما را هنگام تماشای مادری‌ که بچه‌هایش وی را احاطه کرده‌اند، بیدار نمی‌کند.»

 

 • یوهان ولفگانگ گوته

 

«هیچ‌گاه در زندگی نمی‌توانید محبتی بهتر، بی‌پیرایه‌تر و واقعی‌تر از محبت مادر خود بیابید.»

 

 • انوره دو بالزاک

 

«یک مادر خوب به صد استاد و آموزگار می‌ارزد

/ 0 نظر / 7 بازدید