155- 5 روش عالـــی بــــرای اینکــه در محیــط کــــار تــــک باشیـــــد...

1- اولین نفر باشید:

کارمندان، کارفرمایان و صاحبان مشاغلی که کارشان برایشان ارزش دارد، جزو اولین کسانی هستند که در محل کار حاضر می شوند. شاید در ظاهر سر وقت و حتی زودتر از موعد حاضر شدن سر کار چندان مهم نباشد اما در حقیقت یکی از فاکتورها و پارامترهای مهم برای تک شدن و نمونه بودن است.

2- یک ویژگی منحصر به فرد داشته باشید:

توجه به استاندارها و خود را به سطح استانداردها رساندن موفقیت می آورد، اما لزوما باعث تک شدن و نمونه بودن نمی شود. برای اینکه تک باشید و پله ای از دیگران جلوتر، باید در برخی موارد پا را از استاندارها فراتر گذارده و بهتر از سطح عادی باشید تا به آن وسیله شناخته شوید.

3- حرف و عملتان یکی باشد:

داد سخن دادن آنهم بدون ذره ای عمل به آنها باعث دیده شدن می شود منتها با دید منفی. این امر باعث ایجاد ذهنیت منفی دیگران نسبت به شما می شود و نه تنها نتیجه اش تک شدن نیست که باعث محو شدن شما می شود. یا حرفی را نزنید یا اگر زدید به آن عمل کنید.

4- شخصیت خود را به اطرافیان بشناسانید:

سعی کنید شخصیت و ویژگی های مثبت شخصیتی خود را به دیگران بشناسانید. به این ترتیب هم دیگران بهتر با شما ارتباط برقرار می کنند و هم اگر شرایطی پیش آمد که کسی در مورد شما از آنها سوال بپرسد خیالتان راحت باشد.

5- بیشتر از همه کار کنید:

سخت تر، بیشتر و بهتر کار کردن یکی از بهترین راهکارهای تک بودن است. بسیار راحت دیده می شوید، مورد تمجید قرار می گیرید و تحسین می شوید اگر بیشتر و پرتلاش تر از بقیه همکارانتان کار کنید.

/ 0 نظر / 12 بازدید