178- جملات پر معنا

 
 • عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید.
 • آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.
 • تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است.
 • دشوارترین قدم، همان قدم اول است.
 • امید، درمانی است که شفا نمی دهد، ولی کمک می کند تا درد را تحمل کنیم.
 • بجای آنکه به تاریکی لعنت فرستید، یک شمع روشن کنید.
 • آنچه شما درباره خود فکر می کنید، بسیار مهمتر از اندیشه هایی است که دیگران درباره شما دارند.
 • همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد.
 • برای کسی که آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست.
 • وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.
 • در اندیشه آنچه کرده ای مباش، در اندیشه آنچه نکرده ای باش.
 • امروز، اولین روز از بقیة عمر شماست.
 • وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند،نه رفتار و عملکرد شما.
 • سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد.
 • اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید،همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید.
 • ما زمان را تلف نمی کنیم، زمان است که ما را تلف می کند.
 • افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.
 • پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر مشاوره ای داشته باش.
 • کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم.
 • کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید.
 • انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند.
 • آنکه می تواند نسبت به نیکی دیگران ناسپاس باشد، از دروغ گفتن باک ندارد.
 • هرکس، آنچه را که دلش خواست بگوید، آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود.
 • اگر هر روز راهت را عوض کنی، هرگز به مقصد اصلی نخواهی رسید.
 • کسانی که نمی توانند فرصت کافی برای تفریح بیابند،دیر یا زود وقت خود را صرف معالجه می کنند.
 • صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یک مرتبه نیست.
 • وقتی شخصی گمان کرد که دیگر احتیاجی به پیشرفت ندارد، باید تابوت خود را آماده کند.
 • کسانی که در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد.
 • کسی که در آفتاب زحمت کشیده، حق دارد در سایه استراحت کند.
 • بهتر است دوباره سئوال کنی، تا اینکه یکبار راه را اشتباه بروی.
 • هرگاه مشکلی را مطرح می کنید، برای رفع آن هم راه حلی پیشنهاد کنید.
 • کیفیت جامع یعنی درست انجام دادن همه کارها در همان بار اول.
 • آنقدر شکست خوردن را تجربه کنید تا راه شکست دادن را بیاموزید.
 • اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید.
 • خانه ات را برای ترساندن موش، آتش مزن.
 • خودتان را به زحمت نیندازید که از معاصران یا پیشینیان بهتر گردید،سعی کنید از خودتان بهتر شوید.
 • اینجا، کار تمام نشده است، حتی آغاز پایان هم نیست، اما شاید پایان آغاز باشد.
 • خداوند به هر پرنده‌ای دانه‌ای می‌دهد، ولی آن را داخل لانه‌اش نمی‌اندازد.
 • درباره درخت، بر اساس میوه‌اش قضاوت کنید، نه بر اساس برگهایش.
 • از لجاجت بپرهیزید که آغازش جهل و پایانش پشیمانی است.
 • انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند که خیال می‌کند دیگران را فریب داده است.
 • کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد، شایسته است که هر دو پایش بشکند.
 • هرکه با بدان نشیند، اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد، به طریقت ایشان متهم گردد.
 • کسی که به امید شانس نشسته باشد، سالها قبل مرده است.
 • اگر جلوی اشتباهات خود را نگیرید، آنها جلوی شما را خواهند گرفت.
 • اینکه ما گمان می‌کنیم بعضی چیزها محال است، بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشیم.
/ 0 نظر / 25 بازدید