85- هفت چیزی که بدون هفت چیز دیگر خطر ناک است.

نظر گاندی در مورد هفت چیزی که بدون هفت چیز دیگر خطر ناک است.

ثروت بدون زحمت

دانش بدون شخصیت

علم بدون انسانیت

سیاست بدون شرافت

لذت بدون وجدان

تجارت بدون اخلاق

و عباذت بدون ایثار

/ 0 نظر / 5 بازدید